انواع کمپرسورهای مختلف

انواع کمپرسورهای مختلف

مزایایی که موجب شد که کمپرسور پیچی مورد توجه سازندگان چیلرهای …
سرمایش تراکمی

مبانی سرمایش تراکمی

برخی مفاهیم مانند دما، فشار و تبخیر نقش مهمی‌ در درک سرمایش از ج…
انتالپی

انتالپی چیست؟

کل انرژی گرمایی ماده شامل گرمای محسوس و گرمای نهان در دمای مشخص و بر…
کمپرسور

اجزاء مختلف کمپرسور

کمپرسور از اجزای اصلی کولر گازی محسوب می‌شود و دارای اجزای مختلفی اس…
مقاومت

آشنایی با مقاومت

یک المان نیمه ­هادی است که در مدارات الکترونیک به طور کلی دو وظیف…
شارژ کولر گازی | تعمیر کولر گازی در اصفهان

شارژ کولر گازی چگونه است؟

شارژ گاز فریون کولر گازی کاری نیست که توسط فرد غیر متخصص انجام…
سرویس داکت اسپلیت

سرویس داکت اسپلیت چگونه است؟

سرویس داکت اسپلیت باید به صورت ماهیانه یا حداقل سالیانه انجام شود. سرو…
سرویس کولر گازی | تعمیر کولر گازی در اصفهان

چرا تابش تجهیز را برای سرویس کولر‌های گازی خود استفاده کنیم؟

خب مشتری‌ها می‌پرسند چرا تابش تجهیز را برای سرویس کولر گازی‌های خود…
سرویس کولر گازی | تعمیر کولر گازی در اصفهان

مدت زمان سرویس کولر گازی چقدر است؟

مدت زمان سرویس کولر گازی با توجه به شرایط دستگاه متفاوت است. د…
سرویس کولر گازی | تعمیر کولر گازی در اصفهان

چرا کولر گازی باید سرویس شود؟

چرا باید کولر گازی سرویس شود؟ شاید این سوالی باشد که برای شما …
سرویس کولر گازی | تعمیر کولر گازی در اصفهان

سرویس کولر گازی چیست؟

سرویس کولر گازی چیست و چرا باید انجام گیرد؟ شاید این سوال خیلی از ا…